سبد خرید شما

سبد خريد شما در حال حاضر خالي مي باشد.

JA slide show
 

به دنبال چه هستید؟

Left direction
ماشین اصلاح QS6141
ماشین اصلاح QS6141
3,480,000 ریال
ماشین اصلاح QS6161
ماشین اصلاح QS6161
4,100,000 ریال
لومیا SC2004
لومیا SC2004
28,500,000 ریال
18,500,000 ریال
تخفيف: 10,000,000 ریال
لومیا SC2004
لومیا SC2004
28,500,000 ریال
18,500,000 ریال
تخفيف: 10,000,000 ریال
همه کاره HR7958
همه کاره HR7958
17,000,000 ریال
غذاساز HR7769
غذاساز HR7769
6,150,000 ریال
پلوپز HD3038
پلوپز HD3038
4,700,000 ریال
3,995,000 ریال
تخفيف: 15.00%
پلوپز HD3038
پلوپز HD3038
4,700,000 ریال
3,995,000 ریال
تخفيف: 15.00%
سشوار BHD004
سشوار BHD004
1,120,000 ریال
سشوار BHD006
سشوار BHD006
1,300,000 ریال
ریش تراش S9031
ریش تراش S9031
9,600,000 ریال
8,640,000 ریال
تخفيف: 10.00%
ریش تراش S9031
ریش تراش S9031
9,600,000 ریال
8,640,000 ریال
تخفيف: 10.00%
ریش تراش S9511
ریش تراش S9511
16,300,000 ریال
مخلوط کن HR2096
مخلوط کن HR2096
5,000,000 ریال
3,800,000 ریال
تخفيف: 1,200,000 ریال
مخلوط کن HR2096
مخلوط کن HR2096
5,000,000 ریال
3,800,000 ریال
تخفيف: 1,200,000 ریال
مخلوط کن HR2095
مخلوط کن HR2095
4,350,000 ریال
3,480,000 ریال
تخفيف: 20.00%
مخلوط کن HR2095
مخلوط کن HR2095
4,350,000 ریال
3,480,000 ریال
تخفيف: 20.00%
مخلوط کن HR2102
مخلوط کن HR2102
1,800,000 ریال
لومیا SC1996
لومیا SC1996
21,500,000 ریال
20,425,000 ریال
تخفيف: 5.00%
ریش تراش S9711
ریش تراش S9711
18,990,000 ریال
18,040,500 ریال
تخفيف: 5.00%
سشوار HP8270
سشوار HP8270
4,300,000 ریال
غذاساز HR7782
غذاساز HR7782
7,400,000 ریال
غذاساز HR7627
غذاساز HR7627
2,850,000 ریال
سالاد ساز HR1388
سالاد ساز HR1388
3,150,000 ریال
2,835,000 ریال
تخفيف: 10.00%
سالاد ساز HR1388
سالاد ساز HR1388
3,150,000 ریال
2,835,000 ریال
تخفيف: 10.00%
آب میوه گیر HR1832
آب میوه گیر HR1832
3,100,000 ریال
آب میوه گیر HR1847
آب میوه گیر HR1847
3,400,000 ریال
آب میوه گیر HR1863
آب میوه گیر HR1863
5,500,000 ریال
آب میوه گیر HR1836
آب میوه گیر HR1836
3,850,000 ریال
آب مرکبات گیر HR2752
آب مرکبات گیر HR2752
2,500,000 ریال
آب مرکبات گیر HR2738
آب مرکبات گیر HR2738
1,050,000 ریال
اتو بخار GC4919
اتو بخار GC4919
5,750,000 ریال
اتو بخار GC4914
اتو بخار GC4914
4,850,000 ریال
اتو بخار GC3811
اتو بخار GC3811
2,550,000 ریال
اتو بخار GC3803
اتو بخار GC3803
2,300,000 ریال
اتو بخار GC2930
اتو بخار GC2930
1,850,000 ریال
ماشین اصلاح HC5440
ماشین اصلاح HC5440
2,000,000 ریال
ماشین اصلاح HC5450
ماشین اصلاح HC5450
2,350,000 ریال
ریش تراش RQ1275
ریش تراش RQ1275
8,900,000 ریال
7,298,000 ریال
تخفيف: 18.00%
ریش تراش RQ1275
ریش تراش RQ1275
8,900,000 ریال
7,298,000 ریال
تخفيف: 18.00%
ماشین اصلاح بانوان HP6368
ماشین اصلاح بانوان HP6368
2,600,000 ریال
چای ساز HD7301
چای ساز HD7301
3,690,000 ریال
اپیلاتور HP6581
اپیلاتور HP6581
6,000,000 ریال
5,520,000 ریال
تخفيف: 8.00%
سشوار HPS910
سشوار HPS910
3,850,000 ریال
ماشین اصلاح BT7085
ماشین اصلاح  BT7085
3,300,000 ریال
ماشین اصلاح BT5270
ماشین اصلاح BT5270
3,250,000 ریال
ماشین اصلاح QT4015
ماشین اصلاح QT4015
1,750,000 ریال
حالت دهنده HP8655
حالت دهنده HP8655
2,650,000 ریال
بادی گروم BG2024
بادی گروم BG2024
1,700,000 ریال
1,445,000 ریال
تخفيف: 15.00%
بادی گروم BG2024
بادی گروم BG2024
1,700,000 ریال
1,445,000 ریال
تخفيف: 15.00%
لومیا SC2006
لومیا SC2006
28,800,000 ریال
ماشین اصلاح BT9290
ماشین اصلاح BT9290
6,400,000 ریال
بادی گروم BG2036
بادی گروم BG2036
2,550,000 ریال
رادیو ساعت AJ4000B
رادیو ساعت AJ4000B
موجود نیست
رادیو AE1120
رادیو AE1120
موجود نیست
رادیو AEM120BLU
رادیو AEM120BLU
موجود نیست
تلفن بیسیم M5501WG
تلفن بیسیم M5501WG
موجود نیست
سرخ کن HD9240
سرخ کن HD9240
موجود نیست
ریش تراش PT723
ریش تراش PT723
2,600,000 ریال
ریش تراش AT610
ریش تراش AT610
2,070,000 ریال
ریش تراش AT750
ریش تراش AT750
2,700,000 ریال
ماشین اصلاح QC5380
ماشین اصلاح QC5380
2,850,000 ریال
ماشین اصلاح QG3362
ماشین اصلاح QG3362
2,900,000 ریال
ماشین اصلاح NT9145
ماشین اصلاح NT9145
1,050,000 ریال
924,000 ریال
تخفيف: 12.00%
جاروبرقی FC9194
جاروبرقی FC9194
12,800,000 ریال
10,880,000 ریال
تخفيف: 15.00%
لومیا SC2003
لومیا SC2003
28,365,000 ریال
24,990,000 ریال
تخفيف: 3,375,000 ریال
لومیا SC2003
لومیا SC2003
28,365,000 ریال
24,990,000 ریال
تخفيف: 3,375,000 ریال
بخارشوی FC7020
بخارشوی FC7020
موجود نیست
جاروبرقی FC9190
جاروبرقی FC9190
10,500,000 ریال
8,400,000 ریال
تخفيف: 20.00%
جاروبرقی FC9190
جاروبرقی FC9190
10,500,000 ریال
8,400,000 ریال
تخفيف: 20.00%
جاروبرقی FC9184
جاروبرقی FC9184
9,500,000 ریال
7,980,000 ریال
تخفيف: 16.00%
جاروبرقی FC9184
جاروبرقی FC9184
9,500,000 ریال
7,980,000 ریال
تخفيف: 16.00%
سشوار HP8233
سشوار HP8233
1,980,000 ریال
ماشین اصلاح QC5580
ماشین اصلاح QC5580
3,750,000 ریال
اپیلاتور HP6420
اپیلاتور HP6420
1,150,000 ریال
977,500 ریال
تخفيف: 15.00%
حالت دهنده HP8698
حالت دهنده HP8698
2,700,000 ریال
2,295,000 ریال
تخفيف: 15.00%
حالت دهنده HP8696
حالت دهنده HP8696
2,150,000 ریال
اپیلاتور HP6423
اپیلاتور HP6423
1,570,000 ریال
سشوار HP8230
سشوار HP8230
1,190,000 ریال
1,071,000 ریال
تخفيف: 10.00%
سشوار HP8232
سشوار HP8232
2,000,000 ریال
ریش تراش RQ1175-16
ریش تراش RQ1175-16
7,000,000 ریال
آبمیوه گیر HR1870
آبمیوه گیر HR1870
موجود نیست
ریش تراش RQ1155-16
ریش تراش RQ1155-16
6,700,000 ریال
5,360,000 ریال
تخفيف: 20.00%
حالت دهنده HP8656
حالت دهنده HP8656
3,400,000 ریال
ریش تراش RQ1285
ریش تراش RQ1285
9,700,000 ریال
8,730,000 ریال
تخفيف: 10.00%
ریش تراش RQ1285
ریش تراش RQ1285
9,700,000 ریال
8,730,000 ریال
تخفيف: 10.00%
غذاساز HR7778
غذاساز HR7778
14,000,000 ریال
11,900,000 ریال
تخفيف: 15.00%
غذاساز HR7774
غذاساز HR7774
8,800,000 ریال
7,600,000 ریال
تخفيف: 1,200,000 ریال
غذاساز HR7628
غذاساز HR7628
3,400,000 ریال
غذاساز HR7761
غذاساز HR7761
4,850,000 ریال
چرخ گوشت HR2728
چرخ گوشت HR2728
8,400,000 ریال
7,728,000 ریال
تخفيف: 8.00%
سرخ کن HD9220
سرخ کن HD9220
9,750,000 ریال
7,800,000 ریال
تخفيف: 20.00%
سرخ کن HD9220
سرخ کن HD9220
9,750,000 ریال
7,800,000 ریال
تخفيف: 20.00%
جارو شارژی FC6148
جارو شارژی FC6148
3,400,000 ریال
جارو شارژی FC6142
جارو شارژی FC6142
2,450,000 ریال
اتو بخار GC3593
اتو بخار GC3593
3,650,000 ریال
اتو بخار GC3591
اتو بخار GC3591
4,600,000 ریال
اتو بخار GC2910
اتو بخار GC2910
1,650,000 ریال
اتو بخار GC2920
اتو بخار GC2920
1,750,000 ریال
اتو بخار GC2960
اتو بخار GC2960
2,300,000 ریال
اتو بخار GC2965
اتو بخار GC2965
2,350,000 ریال
2,068,000 ریال
تخفيف: 12.00%
اتو بخار GC2965
اتو بخار GC2965
2,350,000 ریال
2,068,000 ریال
تخفيف: 12.00%
اتو بخار GC3720
اتو بخار GC3720
2,980,000 ریال
2,533,000 ریال
تخفيف: 15.00%
ماشین اصلاح QS6160
ماشین اصلاح QS6160
4,900,000 ریال
4,263,000 ریال
تخفيف: 13.00%
ریش تراش HQ6996
ریش تراش HQ6996
2,000,000 ریال
1,800,000 ریال
تخفيف: 10.00%
ریش تراش HQ6946
ریش تراش HQ6946
1,800,000 ریال
1,656,000 ریال
تخفيف: 8.00%
اتو بخار GC4850
اتو بخار GC4850
3,600,000 ریال
3,240,000 ریال
تخفيف: 10.00%
اتو بخار GC4860
اتو بخار GC4860
4,450,000 ریال
اتو بخار GC4870
اتو بخار GC4870
4,500,000 ریال
3,960,000 ریال
تخفيف: 12.00%
اتو بخار GC4870
اتو بخار GC4870
4,500,000 ریال
3,960,000 ریال
تخفيف: 12.00%
چرخ گوشت HR2727
چرخ گوشت HR2727
7,300,000 ریال
6,424,000 ریال
تخفيف: 12.00%
ماشین اصلاح QS6140
ماشین اصلاح QS6140
3,850,000 ریال
اصلاح گوش و بینی NT9130 (جدید)
اصلاح گوش و بینی NT9130 (جدید)
1,300,000 ریال
آبمیوه گیر HR1869/00
آبمیوه گیر HR1869/00
8,900,000 ریال
7,900,000 ریال
تخفيف: 1,000,000 ریال
اپیلاتور HP6403
اپیلاتور HP6403
1,500,000 ریال
اپیلاتور HP6522
اپیلاتور HP6522
3,450,000 ریال
اتوی مو HP8361
اتوی مو HP8361
موجود نیست
اتوی مو HP8342
اتوی مو HP8342
موجود نیست
اتوی مو HP8362
اتوی مو HP8362
موجود نیست
اتوی مو HP8339
اتوی مو HP8339
موجود نیست
اتوی مو HP8297
اتوی مو HP8297
موجود نیست
اتوی مو HP8333
اتوی مو HP8333
موجود نیست
اتوی مو HP8309
اتوی مو HP8309
موجود نیست
حالت دهنده HP8665
حالت دهنده HP8665
3,500,000 ریال
ریش تراش AT890
ریش تراش AT890
3,600,000 ریال
3,060,000 ریال
تخفيف: 15.00%
ریش تراش PT920CC
ریش تراش PT920CC
8,100,000 ریال
6,480,000 ریال
تخفيف: 20.00%
ریش تراش PT920CC
ریش تراش PT920CC
8,100,000 ریال
6,480,000 ریال
تخفيف: 20.00%
ریش تراش PT927
ریش تراش PT927
5,500,000 ریال
ریش تراش PT860
ریش تراش PT860
2,720,000 ریال
اپیلاتور HP6512
اپیلاتور HP6512
2,750,000 ریال
ماشین اصلاح QT4022
ماشین اصلاح QT4022
2,300,000 ریال
ماشین اصلاح QG3270
ماشین اصلاح QG3270
2,700,000 ریال
2,430,000 ریال
تخفيف: 10.00%
ماشین اصلاح QC5550
ماشین اصلاح QC5550
3,900,000 ریال
سشوار HP8295
سشوار HP8295
3,000,000 ریال
2,550,000 ریال
تخفيف: 15.00%
سشوار HP8103
سشوار HP8103
850,000 ریال
ریش تراش HQ804
ریش تراش HQ804
1,000,000 ریال
900,000 ریال
تخفيف: 10.00%
ریش تراش HQ803
ریش تراش HQ803
موجود نیست
ریش تراش HQ802
ریش تراش HQ802
موجود نیست
ریش تراش HQ801
ریش تراش HQ801
1,000,000 ریال
ریش تراش RQ1280cc
ریش تراش RQ1280cc
9,990,000 ریال
9,490,500 ریال
تخفيف: 5.00%
ریش تراش RQ1280-17
ریش تراش RQ1280-17
9,990,000 ریال
ریش تراش RQ1260cc
ریش تراش RQ1260cc
11,650,000 ریال
ریش تراش RQ1260-17
ریش تراش RQ1260-17
8,750,000 ریال
ریش تراش RQ1250-17
ریش تراش RQ1250-17
8,750,000 ریال
7,437,500 ریال
تخفيف: 15.00%
ریش تراش RQ1150-17
ریش تراش RQ1150-17
6,000,000 ریال
5,100,000 ریال
تخفيف: 15.00%
اتوی مو HP8350
اتوی مو HP8350
موجود نیست
اتوی مو HP8330
اتوی مو HP8330
موجود نیست
اتوی مو HP8315
اتوی مو HP8315
موجود نیست
اتوی مو HP8290
اتوی مو HP8290
موجود نیست
اتوی مو HP4681
اتوی مو HP4681
2,800,000 ریال
1,680,000 ریال
تخفيف: 40.00%
اتوی مو HP4668
اتوی مو HP4668
موجود نیست
اتوی مو HP4667
اتوی مو HP4667
موجود نیست
اتوی مو HP4666
اتوی مو HP4666
موجود نیست
اتوی مو HP4638
اتوی مو HP4638
موجود نیست
ماشین اصلاح QC5120
ماشین اصلاح QC5120
1,200,000 ریال
ماشین اصلاح QC5115
ماشین اصلاح QC5115
1,150,000 ریال
اصلاح گوش و بینی NT9110
اصلاح گوش و بینی NT9110
850,000 ریال
722,500 ریال
تخفيف: 15.00%
بادی گروم TT2040
بادی گروم TT2040
3,520,000 ریال
اپیلاتور HP6578
اپیلاتور HP6578
5,800,000 ریال
5,510,000 ریال
تخفيف: 5.00%
اپیلاتور HP6572
اپیلاتور HP6572
4,100,000 ریال
3,895,000 ریال
تخفيف: 5.00%
اپیلاتور HP6577
اپیلاتور HP6577
4,700,000 ریال
اپیلاتور HP6402
اپیلاتور HP6402
1,200,000 ریال
اپیلاتور HP6400
اپیلاتور HP6400
1,090,000 ریال
Right direction

ویترین فیلیپس کالا

ماشین اصلاح NT9145
ماشین اصلاح NT9145
1,050,000 ریال
924,000 ریال
تخفيف: 12.00%

اتو بخار GC4914
اتو بخار GC4914
4,850,000 ریال

ماشین اصلاح QC5580
ماشین اصلاح QC5580
3,750,000 ریال

ریش تراش AT610
ریش تراش AT610
2,070,000 ریال

ریش تراش PT920CC
ریش تراش PT920CC
8,100,000 ریال
6,480,000 ریال
تخفيف: 20.00%

ماشین اصلاح QT4015
ماشین اصلاح QT4015
1,750,000 ریال

مخلوط کن HR2095
مخلوط کن HR2095
4,350,000 ریال
3,480,000 ریال
تخفيف: 20.00%

جاروبرقی FC9190
جاروبرقی FC9190
10,500,000 ریال
8,400,000 ریال
تخفيف: 20.00%

ماشین اصلاح QC5380
ماشین اصلاح QC5380
2,850,000 ریال

اتو بخار GC2920
اتو بخار GC2920
1,750,000 ریال

آب میوه گیر HR1836
آب میوه گیر HR1836
3,850,000 ریال

ماشین اصلاح QS6161
ماشین اصلاح QS6161
4,100,000 ریال

مخلوط کن HR2096
مخلوط کن HR2096
5,000,000 ریال
3,800,000 ریال
تخفيف: 1,200,000 ریال

اتو بخار GC4850
اتو بخار GC4850
3,600,000 ریال
3,240,000 ریال
تخفيف: 10.00%

لومیا SC2006
لومیا SC2006
28,800,000 ریال

لومیا SC2003
لومیا SC2003
28,365,000 ریال
24,990,000 ریال
تخفيف: 3,375,000 ریال

سشوار HP8270
سشوار HP8270
4,300,000 ریال

ریش تراش RQ1280cc
ریش تراش RQ1280cc
9,990,000 ریال
9,490,500 ریال
تخفيف: 5.00%

ریش تراش AT750
ریش تراش AT750
2,700,000 ریال

ریش تراش RQ1285
ریش تراش RQ1285
9,700,000 ریال
8,730,000 ریال
تخفيف: 10.00%

ماشین اصلاح QS6160
ماشین اصلاح QS6160
4,900,000 ریال
4,263,000 ریال
تخفيف: 13.00%

اتوی مو HP4681
اتوی مو HP4681
2,800,000 ریال
1,680,000 ریال
تخفيف: 40.00%

سشوار HP8230
سشوار HP8230
1,190,000 ریال
1,071,000 ریال
تخفيف: 10.00%

بادی گروم BG2036
بادی گروم BG2036
2,550,000 ریال

تبلیغات

پشتیبانی و پاسخگوئی

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با ما در ارتباط باشید.

 

سامانه پیام کوتاه :

----- -----50002902

همراه :  09300099301

--------09151743499 .......

ایمیل :
.I
Info@Philips-Kala.Com

اخبار فیلیپس کالا

خبر ویژه : سفارشاتی که از تاریخ بیست و نهم اسفند لغایت چهارم فروردین ثبت شوند، روز پنجم فروردین ارسال خواهد شد. (93/12/23)
پرداخت الكترونيك از طريق درگاه بانك ملت فراهم شد.
كليه كاربران مي توانند با داشتن كارتهاي عضو شبكه شتاب (شامل سامان، ملت، سيبا، كشاورزي، صادرات، سپه، اقتصاد نوين و ... ) به راحتی سفارشات خود را به صورت آنلاین پرداخت نمایند.
.: نکته مهم: کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی در سایت فروشگاه با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به فروش می رسد. :.
.: خدمت ويژه: کليه محصولات خريداري شده توسط مشتريان، پس از تحويل به مدت یک هفته فرصت تست دارند، درصورت وجود مشکل، فروشگاه نسبت به تعویض کالا یا استرداد وجه سفارش اقدام خواهد کرد. :.