سبد خرید شما

سبد خريد شما در حال حاضر خالي مي باشد.

JA slide show
 

به دنبال چه هستید؟

Left direction
اپیلاتور BRE650
اپیلاتور BRE650
4,970,000 ریال
اپیلاتور BRE640
اپیلاتور BRE640
3,815,000 ریال
اپیلاتور BRE630
اپیلاتور BRE630
3,030,000 ریال
اپیلاتور BRE610
اپیلاتور BRE610
2,245,000 ریال
حالت دهنده HPS940
حالت دهنده HPS940
6,017,000 ریال
5,716,150 ریال
تخفيف: 5.00%
حالت دهنده HP8668
حالت دهنده HP8668
4,730,000 ریال
4,257,000 ریال
تخفيف: 10.00%
آبمیوه گیری HR1855
آبمیوه گیری HR1855
5,000,000 ریال
4,750,000 ریال
تخفيف: 5.00%
آبمیوه گیری HR1874
آبمیوه گیری HR1874
7,750,000 ریال
لومه آ SC2009
لومه آ SC2009
28,000,000 ریال
23,800,000 ریال
تخفيف: 15.00%
لومه آ SC2009
لومه آ SC2009
28,000,000 ریال
23,800,000 ریال
تخفيف: 15.00%
ماشین اصلاح QG3382
ماشین اصلاح QG3382
3,300,000 ریال
تلویزیون 40PFT5109/56
تلویزیون 40PFT5109/56
24,500,000 ریال
تلویزیون 50PFT5109/56
تلویزیون 50PFT5109/56
35,000,000 ریال
تلویزیون 55PFT6609/56
تلویزیون 55PFT6609/56
55,000,000 ریال
ماشین اصلاح HC9450
ماشین اصلاح HC9450
4,200,000 ریال
ماشین اصلاح HC7460
ماشین اصلاح HC7460
3,850,000 ریال
پرز گیر GC026
پرز گیر GC026
500,000 ریال
بخارگر GC502
بخارگر GC502
3,450,000 ریال
اپیلاتور HP6422
اپیلاتور HP6422
1,150,000 ریال
ماشین اصلاح BT1000
ماشین اصلاح BT1000
830,000 ریال
موزن گوش و بینی NT1150
موزن گوش و بینی NT1150
800,000 ریال
بادی گروم BG1024
بادی گروم BG1024
1,000,000 ریال
تلویزیون 50PUT8509/56
تلویزیون 50PUT8509/56
66,000,000 ریال
حالت دهنده HP8659
حالت دهنده HP8659
1,500,000 ریال
اتوی مو HP8316
اتوی مو HP8316
1,550,000 ریال
حالت دهنده HP8664
حالت دهنده HP8664
موجود نیست
ریش تراش RQ1141
ریش تراش RQ1141
5,000,000 ریال
4,600,000 ریال
تخفيف: 8.00%
ریش تراش RQ1141
ریش تراش RQ1141
5,000,000 ریال
4,600,000 ریال
تخفيف: 8.00%
ماشین اصلاح QS6141
ماشین اصلاح QS6141
3,480,000 ریال
ماشین اصلاح QS6161
ماشین اصلاح QS6161
4,100,000 ریال
لومه آ SC2004
لومه آ SC2004
28,500,000 ریال
18,500,000 ریال
تخفيف: 10,000,000 ریال
لومه آ SC2004
لومه آ SC2004
28,500,000 ریال
18,500,000 ریال
تخفيف: 10,000,000 ریال
همه کاره HR7958
همه کاره HR7958
17,000,000 ریال
16,150,000 ریال
تخفيف: 5.00%
غذاساز HR7769
غذاساز HR7769
6,150,000 ریال
پلوپز HD3038 + سشوار HP004
پلوپز HD3038 + سشوار HP004
4,550,000 ریال
پلوپز HD3038 + سشوار HP004
پلوپز HD3038 + سشوار HP004
4,550,000 ریال
سشوار BHD004
سشوار BHD004
1,120,000 ریال
سشوار BHD006
سشوار BHD006
1,300,000 ریال
ریش تراش S9031
ریش تراش S9031
8,400,000 ریال
6,720,000 ریال
تخفيف: 20.00%
ریش تراش S9511
ریش تراش S9511
14,900,000 ریال
مخلوط کن HR2096
مخلوط کن HR2096
5,000,000 ریال
مخلوط کن HR2095
مخلوط کن HR2095
4,350,000 ریال
3,915,000 ریال
تخفيف: 10.00%
مخلوط کن HR2102
مخلوط کن HR2102
1,800,000 ریال
لومه آ SC1996
لومه آ SC1996
16,500,000 ریال
11,500,000 ریال
تخفيف: 5,000,000 ریال
لومه آ SC1996
لومه آ SC1996
16,500,000 ریال
11,500,000 ریال
تخفيف: 5,000,000 ریال
ریش تراش S9711
ریش تراش S9711
15,800,000 ریال
سشوار HP8270
سشوار HP8270
4,300,000 ریال
غذاساز HR7782
غذاساز HR7782
7,400,000 ریال
غذاساز HR7627
غذاساز HR7627
2,850,000 ریال
سالاد ساز HR1388 + پرز گیر GC026
سالاد ساز HR1388 + پرز گیر GC026
3,600,000 ریال
سالاد ساز HR1388 + پرز گیر GC026
سالاد ساز HR1388 + پرز گیر GC026
3,600,000 ریال
آب میوه گیر HR1832
آب میوه گیر HR1832
2,950,000 ریال
آب میوه گیر HR1847
آب میوه گیر HR1847
3,290,000 ریال
آب میوه گیر HR1863
آب میوه گیر HR1863
6,400,000 ریال
6,080,000 ریال
تخفيف: 5.00%
آب میوه گیر HR1836
آب میوه گیر HR1836
3,890,000 ریال
آب مرکبات گیر HR2752
آب مرکبات گیر HR2752
2,500,000 ریال
آب مرکبات گیر HR2738
آب مرکبات گیر HR2738
1,050,000 ریال
اتو بخار GC4919
اتو بخار GC4919
5,750,000 ریال
اتو بخار GC4914
اتو بخار GC4914
4,850,000 ریال
اتو بخار GC3811
اتو بخار GC3811
2,550,000 ریال
اتو بخار GC3803
اتو بخار GC3803
2,300,000 ریال
اتو بخار GC2930
اتو بخار GC2930
1,850,000 ریال
ماشین اصلاح HC5440
ماشین اصلاح HC5440
2,000,000 ریال
ماشین اصلاح HC5450
ماشین اصلاح HC5450
2,350,000 ریال
2,115,000 ریال
تخفيف: 10.00%
ماشین اصلاح HC5450
ماشین اصلاح HC5450
2,350,000 ریال
2,115,000 ریال
تخفيف: 10.00%
ریش تراش RQ1275
ریش تراش RQ1275
7,200,000 ریال
ماشین اصلاح بانوان HP6368
ماشین اصلاح بانوان HP6368
2,600,000 ریال
چای ساز HD7301 + پرز گیر GC026
چای ساز  HD7301 + پرز گیر GC026
3,490,000 ریال
چای ساز HD7301 + پرز گیر GC026
چای ساز  HD7301 + پرز گیر GC026
3,490,000 ریال
اپیلاتور HP6581
اپیلاتور HP6581
6,400,000 ریال
5,120,000 ریال
تخفيف: 20.00%
اپیلاتور HP6581
اپیلاتور HP6581
6,400,000 ریال
5,120,000 ریال
تخفيف: 20.00%
سشوار HPS910
سشوار HPS910
3,850,000 ریال
ماشین اصلاح BT7085
ماشین اصلاح  BT7085
3,300,000 ریال
ماشین اصلاح BT5270
ماشین اصلاح BT5270
3,050,000 ریال
ماشین اصلاح QT4015
ماشین اصلاح QT4015
1,750,000 ریال
حالت دهنده HP8655
حالت دهنده HP8655
2,650,000 ریال
بادی گروم BG2024
بادی گروم BG2024
1,690,000 ریال
لومه آ SC2006
لومه آ SC2006
موجود نیست
ماشین اصلاح BT9290
ماشین اصلاح BT9290
6,400,000 ریال
بادی گروم BG2036
بادی گروم BG2036
2,790,000 ریال
رادیو ساعت AJ4000B
رادیو ساعت AJ4000B
موجود نیست
رادیو AE1120
رادیو AE1120
موجود نیست
رادیو AEM120BLU
رادیو AEM120BLU
موجود نیست
تلفن بیسیم M5501WG
تلفن بیسیم M5501WG
موجود نیست
سرخ کن HD9240
سرخ کن HD9240
16,500,000 ریال
13,200,000 ریال
تخفيف: 20.00%
سرخ کن HD9240
سرخ کن HD9240
16,500,000 ریال
13,200,000 ریال
تخفيف: 20.00%
ریش تراش PT723
ریش تراش PT723
2,600,000 ریال
2,340,000 ریال
تخفيف: 10.00%
ریش تراش PT723
ریش تراش PT723
2,600,000 ریال
2,340,000 ریال
تخفيف: 10.00%
ریش تراش AT610
ریش تراش AT610
2,070,000 ریال
ریش تراش AT750
ریش تراش AT750
3,000,000 ریال
2,500,000 ریال
تخفيف: 500,000 ریال
ریش تراش AT750
ریش تراش AT750
3,000,000 ریال
2,500,000 ریال
تخفيف: 500,000 ریال
ماشین اصلاح QC5380
ماشین اصلاح QC5380
2,850,000 ریال
ماشین اصلاح QG3362
ماشین اصلاح QG3362
2,900,000 ریال
ماشین اصلاح NT9145
ماشین اصلاح NT9145
1,050,000 ریال
924,000 ریال
تخفيف: 12.00%
جاروبرقی FC9194
جاروبرقی FC9194
12,000,000 ریال
9,990,000 ریال
تخفيف: 2,010,000 ریال
جاروبرقی FC9194
جاروبرقی FC9194
12,000,000 ریال
9,990,000 ریال
تخفيف: 2,010,000 ریال
لومه آ SC2003
لومه آ SC2003
25,000,000 ریال
20,000,000 ریال
تخفيف: 20.00%
لومه آ SC2003
لومه آ SC2003
25,000,000 ریال
20,000,000 ریال
تخفيف: 20.00%
بخارشوی FC7020
بخارشوی FC7020
موجود نیست
جاروبرقی FC9190
جاروبرقی FC9190
9,750,000 ریال
جاروبرقی FC9184
جاروبرقی FC9184
9,500,000 ریال
8,000,000 ریال
تخفيف: 1,500,000 ریال
جاروبرقی FC9184
جاروبرقی FC9184
9,500,000 ریال
8,000,000 ریال
تخفيف: 1,500,000 ریال
سشوار HP8233
سشوار HP8233
2,080,000 ریال
ماشین اصلاح QC5580
ماشین اصلاح QC5580
3,750,000 ریال
اپیلاتور HP6420
اپیلاتور HP6420
1,150,000 ریال
977,500 ریال
تخفيف: 15.00%
حالت دهنده HP8698
حالت دهنده HP8698
2,700,000 ریال
1,700,000 ریال
تخفيف: 1,000,000 ریال
حالت دهنده HP8698
حالت دهنده HP8698
2,700,000 ریال
1,700,000 ریال
تخفيف: 1,000,000 ریال
حالت دهنده HP8696
حالت دهنده HP8696
2,150,000 ریال
اپیلاتور HP6423
اپیلاتور HP6423
1,570,000 ریال
سشوار HP8230
سشوار HP8230
1,190,000 ریال
1,071,000 ریال
تخفيف: 10.00%
سشوار HP8232
سشوار HP8232
2,000,000 ریال
1,800,000 ریال
تخفيف: 10.00%
ریش تراش RQ1175-16
ریش تراش RQ1175-16
7,000,000 ریال
ریش تراش RQ1155-16
ریش تراش RQ1155-16
5,500,500 ریال
حالت دهنده HP8656
حالت دهنده HP8656
3,400,000 ریال
ریش تراش RQ1285 + بادی گروم BG2036
ریش تراش RQ1285 + بادی گروم BG2036
9,990,000 ریال
ریش تراش RQ1285 + بادی گروم BG2036
ریش تراش RQ1285 + بادی گروم BG2036
9,990,000 ریال
غذاساز HR7778
غذاساز HR7778
11,500,000 ریال
غذاساز HR7774
غذاساز HR7774
8,800,000 ریال
7,600,000 ریال
تخفيف: 1,200,000 ریال
غذاساز HR7628
غذاساز HR7628
3,400,000 ریال
غذاساز HR7761
غذاساز HR7761
4,850,000 ریال
چرخ گوشت HR2728
چرخ گوشت HR2728
8,400,000 ریال
7,728,000 ریال
تخفيف: 8.00%
سرخ کن HD9220
سرخ کن HD9220
10,000,000 ریال
6,990,000 ریال
تخفيف: 3,010,000 ریال
سرخ کن HD9220
سرخ کن HD9220
10,000,000 ریال
6,990,000 ریال
تخفيف: 3,010,000 ریال
جارو شارژی FC6148
جارو شارژی FC6148
4,200,000 ریال
جارو شارژی FC6142
جارو شارژی FC6142
2,450,000 ریال
اتو بخار GC3593
اتو بخار GC3593
3,650,000 ریال
اتو بخار GC3591
اتو بخار GC3591
4,600,000 ریال
اتو بخار GC2910
اتو بخار GC2910
1,650,000 ریال
اتو بخار GC2920
اتو بخار GC2920
1,750,000 ریال
اتو بخار GC2960
اتو بخار GC2960
2,300,000 ریال
اتو بخار GC026 + GC2965
اتو بخار GC026 + GC2965
2,500,000 ریال
اتو بخار GC026 + GC2965
اتو بخار GC026 + GC2965
2,500,000 ریال
اتو بخار GC3720
اتو بخار GC3720
2,980,000 ریال
2,533,000 ریال
تخفيف: 15.00%
ماشین اصلاح QS6160
ماشین اصلاح QS6160
موجود نیست
ریش تراش HQ6996
ریش تراش HQ6996
2,000,000 ریال
1,800,000 ریال
تخفيف: 10.00%
ریش تراش HQ6946
ریش تراش HQ6946
1,800,000 ریال
1,656,000 ریال
تخفيف: 8.00%
اتو بخار GC4850
اتو بخار GC4850
3,600,000 ریال
3,240,000 ریال
تخفيف: 10.00%
اتو بخار GC4860
اتو بخار GC4860
4,450,000 ریال
اتو بخار GC026 + GC4870
اتو بخار GC026 + GC4870
4,350,000 ریال
اتو بخار GC026 + GC4870
اتو بخار GC026 + GC4870
4,350,000 ریال
چرخ گوشت HR2727
چرخ گوشت HR2727
7,300,000 ریال
6,424,000 ریال
تخفيف: 12.00%
ماشین اصلاح QS6140
ماشین اصلاح QS6140
3,850,000 ریال
اصلاح گوش و بینی NT9130 (جدید)
اصلاح گوش و بینی NT9130 (جدید)
موجود نیست
جاروبرقی FC9199
جاروبرقی FC9199
14,500,000 ریال
جاروبرقی FC9170
جاروبرقی FC9170
9,000,000 ریال
جاروبرقی FC9174
جاروبرقی FC9174
11,000,000 ریال
اپیلاتور HP6403
اپیلاتور HP6403
1,500,000 ریال
اپیلاتور HP6522
اپیلاتور HP6522
3,450,000 ریال
حالت دهنده HP8665
حالت دهنده HP8665
موجود نیست
ریش تراش AT890
ریش تراش AT890
3,646,000 ریال
2,916,800 ریال
تخفيف: 20.00%
ریش تراش AT890
ریش تراش AT890
3,646,000 ریال
2,916,800 ریال
تخفيف: 20.00%
ریش تراش PT920CC
ریش تراش PT920CC
8,100,000 ریال
6,480,000 ریال
تخفيف: 20.00%
ریش تراش PT920CC
ریش تراش PT920CC
8,100,000 ریال
6,480,000 ریال
تخفيف: 20.00%
ریش تراش PT927
ریش تراش PT927
5,500,000 ریال
ریش تراش PT870
ریش تراش PT870
3,540,000 ریال
2,655,000 ریال
تخفيف: 25.00%
ریش تراش PT870
ریش تراش PT870
3,540,000 ریال
2,655,000 ریال
تخفيف: 25.00%
ریش تراش PT860
ریش تراش PT860
3,215,000 ریال
2,250,500 ریال
تخفيف: 30.00%
ریش تراش PT860
ریش تراش PT860
3,215,000 ریال
2,250,500 ریال
تخفيف: 30.00%
اپیلاتور HP6512
اپیلاتور HP6512
2,750,000 ریال
ماشین اصلاح QT4022
ماشین اصلاح QT4022
2,300,000 ریال
ماشین اصلاح QG3270
ماشین اصلاح QG3270
2,700,000 ریال
2,430,000 ریال
تخفيف: 10.00%
ماشین اصلاح QC5550
ماشین اصلاح QC5550
3,900,000 ریال
سشوار HP8295
سشوار HP8295
3,000,000 ریال
2,550,000 ریال
تخفيف: 15.00%
سشوار HP8103
سشوار HP8103
850,000 ریال
ریش تراش HQ804
ریش تراش HQ804
1,000,000 ریال
900,000 ریال
تخفيف: 10.00%
ریش تراش HQ803
ریش تراش HQ803
موجود نیست
ریش تراش HQ802
ریش تراش HQ802
موجود نیست
ریش تراش HQ801
ریش تراش HQ801
1,000,000 ریال
ریش تراش RQ1280cc
ریش تراش RQ1280cc
7,900,000 ریال
ریش تراش RQ1250-17
ریش تراش RQ1250-17
5,700,000 ریال
ریش تراش RQ1160cc
ریش تراش  RQ1160cc
6,900,000 ریال
ریش تراش S1110
ریش تراش S1110
موجود نیست
ریش تراش S1520
ریش تراش S1520
2,000,000 ریال
ماشین اصلاح QC5120
ماشین اصلاح QC5120
1,200,000 ریال
ماشین اصلاح QC5115
ماشین اصلاح QC5115
1,150,000 ریال
اصلاح گوش و بینی NT9110
اصلاح گوش و بینی NT9110
موجود نیست
بادی گروم TT2040
بادی گروم TT2040
3,600,000 ریال
اپیلاتور HP6577
اپیلاتور HP6577
4,700,000 ریال
اپیلاتور HP6402
اپیلاتور HP6402
1,200,000 ریال
اپیلاتور HP6400
اپیلاتور HP6400
1,090,000 ریال
Right direction

ویترین فیلیپس کالا

چای ساز HD7301 + پرز گیر GC026
چای ساز  HD7301 + پرز گیر GC026
3,490,000 ریال

لومه آ SC1996
لومه آ SC1996
16,500,000 ریال
11,500,000 ریال
تخفيف: 5,000,000 ریال

بادی گروم TT2040
بادی گروم TT2040
3,600,000 ریال

ریش تراش S9031
ریش تراش S9031
8,400,000 ریال
6,720,000 ریال
تخفيف: 20.00%

ماشین اصلاح HC7460
ماشین اصلاح HC7460
3,850,000 ریال

ریش تراش AT890
ریش تراش AT890
3,646,000 ریال
2,916,800 ریال
تخفيف: 20.00%

سرخ کن HD9220
سرخ کن HD9220
10,000,000 ریال
6,990,000 ریال
تخفيف: 3,010,000 ریال

جاروبرقی FC9199
جاروبرقی FC9199
14,500,000 ریال

ریش تراش RQ1155-16
ریش تراش RQ1155-16
5,500,500 ریال

ریش تراش PT920CC
ریش تراش PT920CC
8,100,000 ریال
6,480,000 ریال
تخفيف: 20.00%

ماشین اصلاح BT1000
ماشین اصلاح BT1000
830,000 ریال

جاروبرقی FC9170
جاروبرقی FC9170
9,000,000 ریال

ریش تراش AT610
ریش تراش AT610
2,070,000 ریال

ماشین اصلاح QS6140
ماشین اصلاح QS6140
3,850,000 ریال

آب میوه گیر HR1836
آب میوه گیر HR1836
3,890,000 ریال

بادی گروم BG2024
بادی گروم BG2024
1,690,000 ریال

ریش تراش S9711
ریش تراش S9711
15,800,000 ریال

پرز گیر GC026
پرز گیر GC026
500,000 ریال

لومه آ SC2003
لومه آ SC2003
25,000,000 ریال
20,000,000 ریال
تخفيف: 20.00%

ماشین اصلاح QS6141
ماشین اصلاح QS6141
3,480,000 ریال

ریش تراش RQ1285 + بادی گروم BG2036
ریش تراش RQ1285 + بادی گروم BG2036
9,990,000 ریال

همه کاره HR7958
همه کاره HR7958
17,000,000 ریال
16,150,000 ریال
تخفيف: 5.00%

اپیلاتور BRE610
اپیلاتور BRE610
2,245,000 ریال

ماشین اصلاح QG3382
ماشین اصلاح QG3382
3,300,000 ریال

تبلیغات

پشتیبانی و پاسخگوئی

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با ما در ارتباط باشید.

 

سامانه پیام کوتاه :

----- -----50002902

همراه :  09300099301

--------09151743499 .......

ایمیل :
.I
Info@Philips-Kala.Com

اخبار فیلیپس کالا

پرداخت الكترونيك از طريق درگاه بانك ملت فراهم شد.
كليه كاربران مي توانند با داشتن كارتهاي عضو شبكه شتاب (شامل سامان، ملت، سيبا، كشاورزي، صادرات، سپه، اقتصاد نوين و ... ) به راحتی سفارشات خود را به صورت آنلاین پرداخت نمایند.
.: نکته مهم: کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی در سایت فروشگاه با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به فروش می رسد. :.
.: خدمت ويژه: کليه محصولات خريداري شده توسط مشتريان، پس از تحويل به مدت یک هفته فرصت تست دارند، درصورت وجود مشکل، فروشگاه نسبت به تعویض کالا یا استرداد وجه سفارش اقدام خواهد کرد. :.